Algemene voorwaarden


 

 1. Boekingen
  • Boeken kan door:
   • Een email te sturen naar info@detoverpenseel.be
   • Het contact of offerteformulier en op de website in te vullen.
   • Een whatsapp of sms bericht te sturen of te bellen.
   • Vermeld in uw bericht de datum waarop, de tijdsduur, het startuur en de locatie waar het feest of evenement doorgaat. Vermeld het aantal kinderen of personen dat geschminkt moet worden zodat de Toverpenseel over de nodige informatie beschikt voor het opmaken van een prijsofferte.
  • Een offerte is volledig vrijblijvend. De offerte is 10 dagen geldig na datum van opmaak, tot die tijd blijft jouw datum voor jou gereserveerd. Laat je niets weten voor deze termijn verstreken is, dan gaan wij ervan uit dat je geen boeking wenst te plaatsen.
  • Wanneer gewenst kan er een prijs gevraagd worden voor meerdere grimeurs voor een bepaalde opdracht. Dit wordt vooraf met de klant besproken.
  • Een minimale boeking van 2 uur is steeds verplicht en valt onder de minimumafname. Uiteraard kan je de Toverpenseel boeken voor een kortere periode, het minimumtarief blijft echter 2 uur. (m.u.v. festivallook voor particulieren)
  • Bij een opdracht van meer dan 4 uur, heeft elke grimeur recht op een betaalde pauze van 30 minuten. Deze pauze zal afwisselen worden genomen zodat het grimeren niet onderbroken wordt. Werkt de grimeur alleen, dan krijgen de wachtenden een kaartje en zal de rij hernomen worden na de pauze.

 2. Verplaatsingskosten
  • De verplaatsingskosten worden berekend vanaf de vestigingseenheid van de Toverpenseel (Peperstraat 134, 1910 Nederokkerzeel) tot aan de opgegeven locatie en terug, tenzij anders vermeld.
  • Verplaatsingskosten bedragen 0,50 eurocent per kilometer.
  • Voor de gemeente Kampenhout en Kortenberg worden er geen verplaatsingskosten aangerekend.
  • Deze kosten worden berekend aan de hand van routeplanner.

 3. Benodigdheden
  • De organisator voorziet voor elke artiest
   • 1 stoel en 1 Tafel van minimum 1,5 op 1 meter (tenzij anders overeengekomen)
   • Een goed verlichtte en beschutte plaats tegen natuurverschijnselen ( uit de zon en niet in de regen), in gezondheidsbelang van het model en de grimeur kan er niet in de volle zon worden gewerkt. De organisator dient in dergelijk geval een zonnescherm of tent te voorzien of een plaats in de schaduw. Bij temperatuur lager dan 15°,C dient er verwarming te worden voorzien door de organisator of moet er een aansluiting voorzien zijn om een bijverwarming te plaatsen.
   • Zorg voor watervoorziening (voor het verversen van het water)
   • Bij elke animatie gratis drank voor de grimeur(s).
   • Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt heeft de grimeur het recht de opdracht te weigeren.
   • De Toverpenseel kan een eigen tafel per grimeur voorzien, in dergelijk geval zal er een toeslag van 10 euro verschuldigd zijn per tafel.

 1. Parkeerkosten
  • De organisatie dient te voorzien in een gratis parkeerplaats voor de Toverpenseel.
  • Wanneer ter plaatse blijkt dat er parkeerkosten moeten betaald worden, zijn we genoodzaakt deze kosten achteraf bij te factureren.
  • Eventuele parkeerkosten worden op basis van kopie bewijsstuk gefactureerd aan de klant, ook als deze niet vermeld zijn op de originele offerte.

 2. Foto's
  • Tijdens de schminkopdrachten, workshops of lessen worden er foto's en/of video's gemaakt om deze te gebruiken op de eigen website of sociale media kanalen als promotiemateriaal. Er zal mondelinge toestemming worden gevraagd, wenst je achteraf een intrekking van publicatie. Dat kan altijd, stuur een mailtje naar info@detoverpenseel.be of geef een belletje.
  • Het is niet toegestaan beeldmateriaal van de Toverpenseel te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 3. Facturatie
  • Een boeking van meer dan 4 uur is pas definitief na betaling van een voorschot van 50% op het bankrekeningnummer dat vermeld staat op de offerte of factuur. Je dient dit bedrag uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opdracht over te maken.
  • Hoe betalen?
   • Voor particulieren: cash op de dag van de opdracht, via payconiq of bankapp of per overschrijving 2 weken voor aanvang van de opdracht.
   • Voor bedrijven: per overschrijving te betalen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de factuur.
  • De Toverpenseel is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is niet van toepassing.

 4. Timing
  • Het is mogelijk om langer te blijven mits dit mogelijk is voor de Toverpenseel. In dit geval loopt de uurprijs door. Elk begonnen uur wordt aangerekend. 
  • Blijkt de opdracht sneller gedaan, dan de opdrachtgever voor ogen had. Dan blijft het afgesproken bedrag verschuldigd. De tijd werd speciaal voor u gereserveerd en er konden geen andere opdrachten worden aangenomen. Onze tijd is even kostbaar. 

 5. Workshops
  • Tijdens een 3 uur durende workshop leert men alle basis technieken en materialen van het grimeren kennen. Er wordt gewerkt op de eigen armen, gezicht en op elkaar. Alle gebruikte schmink is op waterbasis. De workshop is beperkt tot maximaal 15 deelnemers.
  • Voor de workshops zijn er twee formules mogelijk, ofwel wordt al het (huur)materiaal voorzien voor de deelnemers voor gebruik tijdens de workshop ofwel kan je kiezen voor een workshop inclusief een startpakket per deelnemer
  • De startpakketten moeten steeds op voorhand betaald worden en worden de dag van de workshop meegebracht.
  • Boekingen zijn pas definitief na betaling.
  • Bij een workshop op maat: graag te voorzien: een ruimte met tafels en stoelen voor alle cursisten, met de mogelijkheid om water te nemen. De cursisten brengen zelf een (donker) washandje mee, een handdoek en een tafelspiegel. Prijs is op aanvraag. 
  • De minimumleeftijd bij de workshops voor volwassenen is 16 jaar.
  • Kan je er door omstandigheden niet bijzijn, dan kan je jouw plaats doorgeven aan iemand anders. Er is geen terugbetaling als je niet aanwezig kan zijn. Komt er iemand anders in jouw plaats meedoen? Laat me dit dan even weten en stuur me een bericht met de contactgegevens van deze persoon. 
  • Indien de les door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan, dan zal deze verplaatst worden naar een andere datum, jouw inschrijving blijft geldig. Er is geen terugbetaling maar indien gewenst kan je je inschrijving doorgeven aan iemand anders. 

 6. Niet-betaling, interest en schadebeding
  • Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:
   €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
   €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
   €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.
  • Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen indien niet via elektronische weg) na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.

 7. Annulatie
  • Je kan een opdracht kosteloos annuleren kan tot 3 weken voor de boekingsdatum. (m.u.v. De workshops)
  • Bij annuleren binnen de 3 weken voor boekingsdatum wordt 25% van het offertetotaal in rekening gebracht.
  • Bij annuleren binnen de 10 dagen tot opdrachtdatum zelf wordt 50% van het offertetotaal in rekening gebracht.
  • In geen enkel ander geval kan één der partijen na de ondertekening van deze offerte als bestelling/contract de opdracht annuleren, behalve bij overmacht. In geval van ziekte, ongeval of overlijden van de grimeur, een familielid of een dierbare hebben wij het recht om de opdracht kosteloos te annuleren zonder dat dit aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of schadevergoeding. Wij zullen de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk telefonisch of per mail van op de hoogte brengen. Wij zullen er in overleg met jou alles aan doen om op zoek te gaan naar een vervangende grimeur zodat jouw dag toch succesvol kan verlopen. 

 8. Verantwoordelijkheid
  • De Toverpenseel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wachtende kinderen, noch voor het toezicht hierop.
  • De Toverpenseel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade of ongevallen tijdens opdrachten.
  • De Toverpenseel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor allergische reacties. Al de gebruikte producten zijn hypoallergene producten goedgekeurd volgens de Europese cosmetica richtlijnen en veilig voor gebruik op de huid.